Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

 

Sme spoločnosť VARADISE, s.r.o. so sídlom Ruskov 498, 044 19 Ruskov, IČO: 48 075 507, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka č. 37004/V, e-mail: varadys@varadys.sk, tel.: +421 905 950 524.

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach remeselnedestilaty.sk.

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, prípadne informácia o tovare, o ktorý máte ako zákazník záujem – napríklad vlastnosť daného výrobku.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie do doby, pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy od našej poslednej komunikácie.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko a adresa.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a taktiež na overenie veku - splnenie podmienky dovŕšenia veku 18 rokov pri predaji alkoholu).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (spoločnosť WEBONLINE, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 7 040 01 Košice – Juh, IČO: 45625018, zapísaná na Mestskom súde Košice, vložka číslo 25939/V)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb,

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava (ďalej len DPD).

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese varadys@varadys.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 905 950 524.

IV. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Cookies tretích strán:

Vytvárajú a využívajú ich poskytovatelia služieb ako Google Analytics. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a bezpečné. Používame

Google Analytics softvér na zber dát ako používate našu stránku. Robíme to na to aby sme mohli neustále vylepšovať obsah a videli čo si naši návštevníci na stránke pozerajú. 

Google Analytics zberá nasledujúce údaje:

 • stránky, ktoré navštívite na našej webovej stránke
 • ako dlho sa na stránke zdržíte
 • ako ste sa na stránku dostali
 • na čo klikáte, keď si prehliadate stránku

Nezberáme Vaše osobné údaje, meno ani adresu, preto tieto informácie nemôžu byť zneužité na identifikáciu Vašej osoby.

Facebook Pixel. Facebook ponúka viacero spôsobov na kontrolu reklám zobrazených na základe aktivít, ktoré robíte na stránke.

Ak nechcete nehať Facebook používať tieto informácie na základe aktivít na stránke alebo aplikácií na Facebooku za účelom zobrazenia relevantných reklám, môžete sa odhlásiť tu. Viac informácií o online reklame založenej na záujmoch nájdete tu. Zásady používania údajov od Facebooku nájdete tu.

Ak ste registrovaný Facebook užívateľ, nastavenia, ktoré spravíte sa prejavia na všetkých vašich zariadeniach. Ak nie ste registrovaní na Facebooku, musíte tieto nastavenia spraviť individuálne pre každý prehliadač. 

Z vášho prehliadača

Spoločnosť Facebook dodržiava zásady samoregulácie pre online behaviorálnu reklamu a zúčastňuje sa programov na zrušenie, ktoré zaviedli Digital Advertising Alliance, aliancia Digital Advertising Alliance v Kanade a Európska aliancia interaktívnej digitálnej reklamy. Z týchto stránok môžete odstúpiť od všetkých zúčastnených spoločností.

Z Vášho zariadenia

Na Vašom iPhone, iPade a Androide môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa zobrazenia reklám na základe Vašich záujmov.

Pre iPhone alebo iPad:

 1. V nastaveniach
 2. Kliknite na Súkromie
 3. Kliknite na Reklama
 4. Zapnite Limitovanie sledovania reklám

Pre Android (verzia 2.2 and viac) a Google Play Služby (verzia 4.0 a viac):

 1. V Google Nastavenia
 2. Reklama
 3. Dezaktivovať zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii  www.dataprotection.gov.sk, alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 21.11.2023